Výcvikový pobyt, který se měl konat na konci prázdnin v Malém Ratmírově se bohužel ruší pro nedostateční počet přihlášených psů. Více informací naleznete zde.