SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR - Houštka - 28.-29.9.2012

Philipp Chlupaté štěstí - 3.místo - PZ 1.cena, LZ 2.cena

Philipp Chlupaté štěstí

 

a Berenika Chlupaté štěstí se stala v 1,5 roce lovecky upotřebitelnou fenkou, složila PZ a kdyby ji tabulku nekazila 2 ze slídění, dokončila by je na samé 4.